Online Poker Academy

Omaha jest zaraz po Texas Holdem drugÄ… najpopularniejszÄ… odmianÄ… pokera na Å›wiecie. Popularność zarówno wÅ›ród profesjonalistów jak i poczÄ…tkujÄ…cych zawdziÄ™cza dynamice i dużej iloÅ›ci akcji w rozgrywce.

Omaha Poker

Poker online - jak zacząć
Graj w pokera Poker za darmo Poker na pieniądze

Omaha jest zaraz po Texas Holdem drugÄ… najpopularniejszÄ… odmianÄ… pokera na Å›wiecie. SwojÄ… popularność zarówno wÅ›ród profesjonalistów jak i poczÄ…tkujÄ…cych zawdziÄ™cza podobieÅ„stwu do Texas Holdem, dziÄ™ki czemu gracze mogÄ… szybko rozpocząć grÄ™, oraz dynamice i dużej iloÅ›ci akcji w rozgrywkce.

Podobnie jak w pozostaÅ‚ych odmianach pokera celem gry jest wygrywanie żetonów należących do pozostaÅ‚ych graczy poprzez skompletowanie najsilniejszego ukÅ‚adu kart lub zmuszenie pozostaÅ‚ych graczy do spasowania i pozostanie jedynym graczem w rozdaniu. JednÄ… rozgrywkÄ™ - rozdanie, możemy podzielić na fazy: pre-flop, flop, turn, river, showdown.

Przed rozdaniem kart dwóch graczy na lewo od dealera musi wnieść zakÅ‚ady w ciemno - small blind i big blind. SÄ… to jedyni gracze, którzy wpÅ‚acajÄ… pieniÄ…dze do puli przed rozdaniem kart. Stawki zakÅ‚adów w ciemno sÄ… uzależnione od limitów na danym stoliku. Po wniesieniu zakÅ‚adów krupier rozdaje każdemu z graczy cztery zakryte karty (jest to istotna różnica w porównaniu do Tezas Holdem gdzie każdy gracz otrzymuje dwie karty). NastÄ™puje pierwsza runda licytacji - preflop, gracze oceniajÄ… siÅ‚Ä™ otrzymanych kart i decydujÄ… siÄ™ na grÄ™ wpÅ‚acajÄ…c do puli wartość najwyższego wniesionego zakÅ‚adu (call), podbić (raise) lub wycofujÄ… siÄ™ z gry (fold). Po zamkniÄ™ciu licytacji na stole pojawia siÄ™ flop, czyli trzy odkryte karty, wspólne dla wszystkich graczy. NastÄ™puje kolejna licytacja - gracze mogÄ… wycofać siÄ™ z gry (fold), sprawdzić nie wnoszÄ…c zakÅ‚adu (check) lub wnieść dodatkowy zakÅ‚ad (bet). JeÅ›li któryÅ› z graczy postanowi wnieść zakÅ‚ad, pozostali gracze mogÄ… wycofać siÄ™ z gry (fold), doÅ‚ożyć do puli (call) lub podbić (raise). Po zakoÅ„czeniu licytacji na stole pojawia siÄ™ czwarta wspólna karta (turn) i dochodzi do kolejnej licytacji. Po zakoÅ„czeniu licytacji pozostajÄ…cy w grze zawodnicy oglÄ…dajÄ… ostatniÄ… kartÄ™ wspólnÄ… (river) i nastÄ™puje ostatnia licytacja. JeÅ›li po ostatniej licytacji w grze pozostaje conajmniej dwóch graczy nastÄ™puje showdown czyli odsÅ‚oniÄ™cie kart i wyÅ‚onienie zwyciÄ™zcy. Warunkiem wygranej jest posiadanie najlepszego piÄ™ciokartowego ukÅ‚adu, tworzonego z kart wspólnych na stole oraz wÅ‚asnych. Gracze muszÄ… pamiÄ™tać, że w Omaha konieczne jest użycie dwóch kart wÅ‚asnych oraz trzech kart wspólnych do utworzenia ukÅ‚adu. UkÅ‚ady kart sÄ… identyczne dla wszystkich odmian pokera. WygrywajÄ…cy gracz otrzymuje wszystkie żetony z puli danego rozdania. NastÄ™puje kolejne rozdanie.

Omaha Hi / Lo

Omaha Hi-Lo, również znana jako Omaha High-Low, O8 lub Omaha 8 or Better, rozgrywana jest niemal identycznie jak Omaha High, a jedyna różnica wystÄ™puje podczas odsÅ‚oniÄ™cia kart i wyÅ‚onienia zwyciÄ™zcy. Omaha Hi-Lo jest grÄ… w której pula dzielona jest na dwie części - poÅ‚owÄ™ wygrywa gracz z najlepszym skompletowanym ukÅ‚adem (ukÅ‚ady kart sÄ… identyczne dla wszystkich odmian pokera), a drugÄ… poÅ‚owÄ™ najniższy kwalifikujÄ…cy siÄ™ ukÅ‚ad niski (wygrywajÄ…cy ukÅ‚ad Low, może zawierać tylko karty o wartoÅ›ci niższej niż 9). JeÅ›li nie ma niskiego ukÅ‚adu wtedy najwyższy ukÅ‚ad wygrywa 100% puli.

Tagi: poker zasady pokera

Najlepsze serwisy pokerowe