Online Poker Academy

Zasady korzystania

OnlinePokerAcademy.com nie jest operatorem gier hazardowych. OnlinePokerAcademy.com jest serwisem informacyjnym przeznaczonym dla osób zamieszkałych na terytoriach i podlegających jurysdykcjom, gdzie korzystanie z serwisu oraz gra w pokera jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli przepisy prawne w kraju osoby odwiedzającej serwis OnlinePokerAcademy.com stanowią inaczej osoba ta powinna opuścić serwis OnlinePokerAcademy.com.

Właściciel serwisu OnlinePokerAcademy.com, pomimo dokładania wszelkich starań, aby zapewnić kompletność, aktualność i zgodność ze stanem faktycznym prezentowanych na stronach serwisu internetowego danych, nie gwarantuje ich poprawności, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania prezentowanych danych i powstałe z tego powodu skutki.

Prezentowane na stronach serwisu internetowego opinie, analizy i komentarze mogą być interpretowane wyłącznie jako wyraz osobistej wiedzy oraz poglądów ich autorów. W szczególności nie mogą być traktowane jako rekomendacje. Serwis internetowy OnlinePokerAcademy.com nie ponosi odpowiedzialności za podjęte na tej podstawie decyzje i ich skutki.

Dane publikowane w serwisie internetowym OnlinePokerAcademy.com mają charakter wyłącznie informacyjny.

Osoba korzystająca z serwisu internetowego OnlinePokerAcademy.com oświadcza, że zapoznała się z zasadami korzystania z serwisu internetowego OnlinePokerAcademy.com i akceptuje jego zapisy.

Terms of service

OnlinePokerAcademy.com website is offered to you on the terms and conditions contained herein and your use of the OnlinePokerAcademy.com website constitutes your agreement to all such terms, conditions, and notices. OnlinePokerAcademy.com reserves the right to change the terms, conditions, and notices under which OnlinePokerAcademy.com website is offered without prior notice. You are responsible for regularly reviewing these terms and conditions.

OnlinePokerAcademy.com is not a gambling provider or operator. OnlinePokerAcademy.com is an informational website intended for people living permanently in countries where playing online poker games is in accordance with legal principles and regulations in force. The visitor of this website should check with their local jurisdiction about the legality of Internet poker before acessing OnlinePokerAcademy.com website.

The information provided on the OnlinePokerAcademy.com website is provided for informational purposes only and may contain typographical and/or technical errors or misstatements. The information provided on OnlinePokerAcademy.com website is for news and entertainment purposes only, and use of the information in violation of any federal, state, or local laws is prohibited.

OnlinePokerAcademy.com does not make any representation of any nature in regards to any other web site that you may access through the OnlinePokerAcademy.com website. OnlinePokerAcademy.com has no control over the content of any third-party website. Whenever you link to a third-party web site, it does not mean that OnlinePokerAcademy.com either endorses or accepts any responsibility for services provided by third-party web site.

UNDER NO CIRCUMSTANCE WILL OnlinePokerAcademy.com BE LIABLE TO ANY PARTY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL OR OTHER CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR ANY USE OF THE OnlinePokerAcademy.com WEBSITE, OR ON ANY OTHER HYPERLINKED WEBSITE, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF PROGRAMS OR OTHER DATA, EVEN IF OnlinePokerAcademy.com IS EXPRESSLY ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

OnlinePokerAcademy.com and other identifying graphical logos are trademarks of OnlinePokerAcademy.com. All contents of this web site are: Copyright OnlinePokerAcademy.com. All rights reserved. All other company, product or service names referenced herein are used for identification purposes only and may be trademarks of their respective owners.

OnlinePokerAcademy.com makes no representations about the suitability of this information for any purpose. This publication is provided AS IS WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGEMENT.