Online Poker Academy

Mimo że zasady Texas Holdem sÄ… niezmienne, to rozgrywać go można na różne sposoby, a rodzaj rozgrywki ma wpÅ‚yw na strategiÄ™ i taktykÄ™ gry.

Pokerowe turnieje i gry stolikowe

Poker online - jak zacząć
Graj w pokera Poker za darmo Poker na pieniądze

Mimo że zasady Texas Holdem sÄ… niezmienne, to rozgrywać go można na różne sposoby, a rodzaj rozgrywki ma wpÅ‚yw na strategiÄ™ i taktykÄ™ gry. Rozgrywka w Texas Holdem dzieli siÄ™ na dwa rodzaje: gra stolikowa (cash game) oraz w gra turniejowa (tournament).

Gry stolikowe (cash games) charakteryzujÄ… siÄ™ ustalonymi stawkami blind oraz maksymalnÄ… liczbÄ… graczy. Do gry doÅ‚Ä…czyć i opuÅ›cić jÄ… można w każdym momencie - można doÅ‚Ä…czyć do stolika, rozegrać kilka rozdaÅ„ i zakoÅ„czyć grÄ™. Stoliki ze wzglÄ™du na stawki dzielimy na limit (limit podbicia low limit i fixed limit lub pot limit) i gry no limit - najbardziej agresywne i emocjonujÄ…ce - bez limitu stawki. Ze wzglÄ™du na ilość uczestniczÄ…cych w grze osób rozróżniamy stoliki shorthanded (max 5-6 osób) oraz full-ring (do 10 osób).

Gra turniejowa (tournament) ma okreÅ›lony poczÄ…tek i koniec. Aby doÅ‚Ä…czyć do turnieju gracz zazyczaj musi wpÅ‚acić wpisowe. Turniej rozpoczyna siÄ™ o ustalonej godzinie. Każdy z uczestników dysponuje na poczÄ…tku żetonami o tej samej wartoÅ›ci. Celem gracza jest eliminacja pozostaÅ‚ych zawodników i zgromadzenie jak najwiÄ™kszej liczby żetonów w trakcie trwania turnieju. Turniej koÅ„czy siÄ™, gdy drogÄ… eliminacji przy finaÅ‚owym stole zostaje ostatni uczestnik - zwyciÄ™zca turnieju. Każdy z graczy, który straci wszystkie żetony, odpada z gry, zajmujÄ…c okreÅ›lonÄ… pozycjÄ™ w turnieju. Warto wspomnieć, że nagroda pieniężna przyznawana jest nie tylko zwyciÄ™zcy. JeÅ›li uczestnik zajÄ…Å‚ odpowiednio wysokie miejsce to wchodzi do tzw. money (grupa miejsc pÅ‚atnych) i otrzymuje nagrodÄ™ pieniężnÄ….

Gry turniejowe dzielimy na singlowe (Sit'n'Go) rozgrywane na jednym stoliku oraz wielostolikowe multiturnieje (Multitable) dla wiÄ™kszej liczby graczy. Warto wspomnieć także o darmowych turniejach bez wpisowego ale z realnÄ… nagrodÄ… (freeroll) oraz turniejach satelickich, w których wygranÄ… jest prawo gry w wiÄ™kszym, czÄ™sto prestiżowym turnieju.

» Przeczytaj Gry stolikowe czy turnieje - co lepsze dla poczÄ…tkujÄ…cego gracza?

Tagi: poker gry stolikowe cashówki turnieje sit & go gry pieniężne

Najlepsze serwisy pokerowe