Online Poker Academy

Poker Texas Hold'em to najbardziej popularna, dynamiczna i ekscytująca odmiana pokera. Zasady Texas Hold'em są bardzo proste - potrzeba pięciu minut by nauczyć się gry w pokera.

Zasady Poker Texas Holdem

Poker online - jak zacząć
Graj w pokera Poker za darmo Poker na pieniądze

Poker Texas Hold'em to najbardziej popularna, dynamiczna i ekscytujÄ…ca odmiana pokera, uznawana przez wielu za króla wÅ›ród pokerów. Jak twierdzÄ… zawodowi gracze - Texas Holdem Poker to gra umiejÄ™tnoÅ›ci, a nie szczęścia, i to one w dÅ‚uższej perspektywie decydujÄ… o zwyciÄ™stwie. Texas Holdem to podstawowa gra na prestiżowych turniejach World Poker Tour czy World Series of Poker. Holdem staÅ‚ siÄ™ także najpopularniejszÄ… odmianÄ… wÅ›ród internetowych graczy.

Zasady Texas Hold'em są bardzo proste - potrzeba pięciu minut by nauczyć się gry w pokera.

Jak w każdej odmianie pokera tak i w Texas Hold'em gÅ‚ównym celem jest wygrywanie żetonów należących do pozostaÅ‚ych graczy poprzez skompletowanie najsilniejszego ukÅ‚adu kart lub zmuszenie pozostaÅ‚ych graczy do spasowania i pozostanie jedynym graczem w rozdaniu. JednÄ… rozgrywkÄ™ - rozdanie, możemy podzielić na fazy: pre-flop, flop, turn, river, showdown.

Przed rozdaniem wybrani gracze stawiajÄ… zakÅ‚ady "w ciemno" tzw. blindy. Dwóch graczy na lewo od dealera (gracz rozdajÄ…cy karty - w kasynie w zastÄ™puje go krupier) stawia odpowiednio maÅ‚y i duży blind (small blind i big blind). SÄ… to jedyni gracze, którzy wpÅ‚acajÄ… pieniÄ…dze do puli przed rozdaniem kart. Stawki zakÅ‚adów w ciemno sÄ… uzależnione od tego, na jakim stoliku gramy. Każdy z graczy otrzymuje dwie karty, których nie pokazuje innym. NastÄ™puje pierwsza licytacja, gracze oceniajÄ… siÅ‚Ä™ otrzymanych kart i decydujÄ… siÄ™ na grÄ™ wpÅ‚acajÄ…c do puli wartość big blind lub wycofujÄ… siÄ™ z gry pasujÄ…c. Po zamkniÄ™ciu licytacji na stole pojawia siÄ™ flop, czyli trzy odkryte karty, wspólne dla wszystkich graczy. NastÄ™puje kolejna licytacja - gracze mogÄ… pasować (fold), sprawdzić (check) lub wejść - podnoszÄ…c wartość puli (bet). JeÅ›li któryÅ› z graczy postanowi wejść, pozostali gracze nie mogÄ… już korzystać z opcji sprawdzania w danej rundzie licytacji - mogÄ… jedynie pasować, wejść lub podnieść stawkÄ™. Po zakoÅ„czeniu licytacji na stole pojawia siÄ™ czwarta wspólna karta (turn) i dochodzi do kolejnej licytacji. Po zakoÅ„czeniu licytacji pozostajÄ…cy w grze zawodnicy oglÄ…dajÄ… ostatniÄ… kartÄ™ wspólnÄ… (river) i nastÄ™puje ostatnia licytacja. JeÅ›li po ostatniej licytacji w grze pozostaje conajmniej dwóch graczy nastÄ™puje showdown czyli odsÅ‚oniÄ™cie kart i wyÅ‚onienie zwyciÄ™zcy. Warunkiem wygranej jest posiadanie najlepszego piÄ™ciokartowego ukÅ‚adu, tworzonego z kart wspólnych na stole oraz wÅ‚asnych. Do zwyciÄ™skiego ukÅ‚adu gracza może wchodzić jego jedna karta wÅ‚asna lub obie. W sytuacji, kiedy najsilniejszy ukÅ‚ad tworzÄ… tylko karty wspólne, karty trzymane przez zawodników nie majÄ… znaczenia - rozdanie koÅ„czy siÄ™ remisem i podziaÅ‚em puli pomiÄ™dzy graczy.

Układy kart w pokerze

Royal Straight Flush (poker królewski)
Poker królewski skÅ‚ada siÄ™ z dziesiÄ…tki, waleta, damy, króla i asa w jednym kolorze. Jest to najwyższy możliwy ukÅ‚ad.
Straight Flush (poker)
UkÅ‚ad piÄ™ciu kolejnych kart w tym samym kolorze. Kiedy dwóch graczy ma pokera, wygrywa ten, którego poker zaczyna siÄ™ od wyższej karty.
Four of a Kind (kareta)
Układ czterech kart o jednakowej wartości.
Full House (ful)
UkÅ‚ad zÅ‚ożony z trójki i pary. Wartość trójki jest ważniejsza podczas porównywania fuli.
Flush (kolor)
UkÅ‚ad tworzy pięć dowolnych kart tego samego koloru. Przy porównywaniu kolorów wygrywa ten z graczy który ma wyższÄ… kartÄ™ wchodzÄ…cÄ… w skÅ‚ad koloru.
Straight (strit)
Układ pięciu kolejnych kart nie jednakowego koloru. As otwiera i zamyka strity: niskiego: A, 2, 3, 4, 5, jak i najwyższego: 10, J, Q, K, A
Three of a kind (trójka)
Trzy karty o jednakowej wartości.
Two Pairs (dwie pary)
Kombinacja zawierająca dwie pary kart jednakowej wartości.
Pair (para)
Układ tworzą dwie karty o tej samej wartości.
High Card (wysoka karta)
W przypadku kiedy nie mamy żadnego układu kart o wygranej decyduje najwyższa posiadana karta.

Opis zasad może wydawać siÄ™ nieco zawiÅ‚y, jednak już po rozegraniu kilku rozdaÅ„ poczujesz siÄ™ znacznie pewniej i zaczniesz grać z przyjemnoÅ›ciÄ…. Na poczÄ…tek spróbuj swoich siÅ‚ grajÄ…c za darmo. Na wyższe stawki i wielkie wygrane przyjdzie jeszcze czas.

ZachÄ™camy do obejrzenia krótkiego filmu ilustrujÄ…cego zasady i przebieg gry Poker Texas Holdem.

Tagi: poker poker online texas holdem zasady pokera

Najlepsze serwisy pokerowe