Online Poker Academy

Podczas gdy sÅ‚awÄ™ i uznanie w pokerze zdobywa siÄ™ w wielkich turniejach z pulami rzÄ™du kilku milionów dolarów, to tak naprawdÄ™ gry pieniężne sÄ… prawdziwÄ… siÅ‚Ä… napÄ™dowÄ… pokera.

Cash games, gry pieniężne

Poker online - jak zacząć
Graj w pokera Poker za darmo Poker na pieniądze

Podczas gdy sÅ‚awÄ™ i uznanie w pokerze zdobywa siÄ™ w wielkich turniejach z pulami rzÄ™du kilku milionów dolarów, to tak naprawdÄ™ gry pieniężne sÄ… prawdziwÄ… siÅ‚Ä… napÄ™dowÄ… pokera.

Chociaż podstawowe zasady gry nie zmieniajÄ… siÄ™ podczas gry w turnieju lub grach pieniężnych to filozofia i teoria gry zmienia siÄ™ caÅ‚kowicie. Te dwa warianty sÄ… tak różne, że równie dobrze możnaby mówić o dwóch różnych grach. Wszyscy sÅ‚yszeliÅ›my graczach, którzy po wygraniu dużego turnieju niedÅ‚ugo później stracili wszystko grajÄ…c w gry pieniÄ™zne. Różnica w podejmowaniu decyzji pomiÄ™dzy tymi dwoma odmianami gry jest ogromna i dobry gracz turniejowy niekoniecznie może odnaleźć siÄ™ w grach pieniężnych.

Wygrywanie w grach pieniężnych konsekwentnie przez wiele lat jest tym co uważa się za największe osiągnięcie i ukoronowanie pokerowej kariery. Aby wygrać w turnieju czasem wystarczy trochę szczęścia, natomiast aby stale, w długim okresie, wygrywać w grach pieniężnych potrzebne jest więcej umiejętności.

Różnice pomiÄ™dzy turniejami i grami pieniężnymi

Tak jak już wspominaliÅ›my różnica pomiÄ™dzy grÄ… turniejowÄ…, a grami pieniężnymi jest olbrzymia pomimo tego, że zasady pokera sÄ… niezmienne. Gry pieniężne majÄ… swoje zalety, ale także wady. Jednak to co dla jednej osoby może być zaletÄ…, dla innego gracza może być aspektem nie do zaakceptowania.

Umiejętności

W przciwieÅ„stwie do pokera turniejowego, grajÄ…c cash games szybko przekonasz siÄ™ czy masz wystarczajÄ…co umiejÄ™tnoÅ›ci aby wygrywać na danym poziomie/stawkach. Gracze turniejowi muszÄ… rozegrać setki turniejów i może to zająć miesiÄ…ce zanim przekonajÄ… siÄ™ o swoich umiejÄ™tnoÅ›ciach i czy potrafiÄ… na swojej grze zarabiać. Różnica bierze siÄ™ z faktu, że w grach pieniężnych każde rozdanie należy rozpatrywać osobno, natomiast w pokerze turniejowym rozpatrujemy w caÅ‚oÅ›ci pojedyncze turnieje.

W turniejach pokerowych dużą rolÄ™ odgrywa element szczęścia, przez co ciężkim jest okreÅ›lenie jak dobrze gra dany gracz bez odpowiednio dużej próbki w postaci rozegranych turniejów. OczywiÅ›cie w grach pieniężnych również istnieje duża wariancja, ale o wiele Å‚atwiej jest okreÅ›lić poziom gracza po krótszym okresie gry. W grach pieniężnych Å‚atwiej jest grać na kilku stolikach jednoczeÅ›nie, tymsamym znaczÄ…co zwiÄ™kszajÄ…c ilość rozegranych rozdaÅ„ co pozwala nawet poczÄ…tkujÄ…cym graczom na okreÅ›lenie czy ich gra jest zyskowna już po niedÅ‚ugim czasie.

Gracze cash games mogą zacząć wyciągać wnioski ze swojej gry już po rozegraniu 100.000 rozdań. Po kilkuset tysiącach rozdań wyniki opierają się już bardziej na umiejętnościach gracza niż na szczęściu. Wraz z co raz większą ilością rozegranych rąk wyniki w co raz większym stopniu odzwierciedlają umiejętności gracza.

Wygoda

Zamiast siedzieć przy komputerze w okreÅ›lonych godzinach, co ma miejsce w przypadku gry turniejowej, cash games sÄ… dostÄ™pne w każdym momencie, niezależnie od pory dnia. W każdej chwili możesz rozpocząć grÄ™ i przerwać jÄ… kiedy uznasz, że chcesz zakoÅ„czyć. WybierajÄ…c turnieje pokerowe nie masz tak dużej swobody, musisz dostosować swój czas do godzin w których rozgrywane sÄ… Twoje wybrane turnieje. JeÅ›li bÄ™dziesz graÅ‚ duże turnieje wielostolikowe musisz przygotować siÄ™ na wiele godzin gry, której nie możesz przerwać w dowolnym momencie.

SÅ‚awa

W tym aspekcie cash games pozostajÄ… w tyle za pokerem turniejowym. Nie jest tajemnicÄ…, że sÅ‚awÄ™, uznanie i popularność w pokerze zdobywa siÄ™ poprzez turnieje. Wielomilionowym wygranym z dużych turniejów dorównać mogÄ… jedynie pokazywane w TV gry na najwyższych stawkach, o innych graczach cash games mówi siÄ™ i pisze raczej niewiele.

Bankroll Management

Odpowiednie zarzÄ…dzanie wÅ‚asnym bankrollem jest kluczowe dla każdego gracza, niezależnie czy gra w turniejach czy cash games. Przyjmuje siÄ™, że niezbÄ™dna jest 40 krotność wpisowego aby bezpieznie grać na danych stawkach. Oznacza to, że jeÅ›li grasz na stawkach $1/$2, to buy-in wyniesie $200, wiÄ™c powinieneÅ› posiadać kapitaÅ‚ okoÅ‚o $8000. Minimalna ilość kapitaÅ‚u to 20 krotność wpisowego - jeÅ›li posiadasz mniej to powinieneÅ› grać na niższych stawkach. JeÅ›li posiadasz wiÄ™cej niż 40 buyinów możesz spróbować grać na wyższych stawkach, ale jeÅ›li nie czujesz siÄ™ komfortowo możesz kontynuować grÄ™ na aktualnym poziomie.

Zyski

Analizowanie wÅ‚asnej gry jest istotnym elementem podnoszenia swoich umijÄ™tnoÅ›ci i stawania siÄ™ lepszym graczem. Wielu poczÄ…tkujÄ…cych graczy poÅ›wiÄ™ca wiÄ™cej czasu na naukÄ™ gry poprzez czytanie różnych strategii pokerowych i analizÄ™ rozdaÅ„, niż na samÄ… grÄ™. Warto porównywać swoje wyniki z dobrymi graczami, którzy grajÄ… zyskownie i osiÄ…gajÄ… ze swojej gry profity.

Opisując osiągane zyski z gry powinniśmy zacząć od tego, że każdy pozytywny rezultat jest już osiągnięciem. Zgadza się, większość graczy przegrywa i jest ze swojej gry na minusie, więc nawet wyjście na zero lub niewielki zysk jest już małym osiągnięciem.

Zyskowność gry, lub inaczej win-rates, okreÅ›lana jest w grach pieniężnych poprzez bb/100, co oznacza ilość wygranych big blind na 100 rozdaÅ„. PrzykÅ‚adowo, jeÅ›li gracz osiÄ…ga wynik 4bb/100 na stawkach $1/$2, oznacza to, że wygrywa $8 na każde 100 rozdaÅ„. IdÄ…c w obliczeniach dalej możemy wyliczyć, że przy jednym stoliku rozegra w godzinÄ™ okoÅ‚o 70 rozdaÅ„ i zarobi niecaÅ‚e $6. JeÅ›li zwiÄ™kszy liczbÄ™ stolików do 6, a doÅ›wiadczeni gracze grajÄ… jednoczeÅ›nie przy 10 i wiÄ™cej stolikach, to w godzinÄ™ rozegra 420 rozdaÅ„ i zarobi ponad $33.

Na win-rate gracza wpÅ‚ywa wiele czynników m.in. ilość jednoczeÅ›nie rozgrywanych stolików - im wiÄ™cej stolików tym niższy winrate, wysokość stawek - na wyższych stawkach grajÄ… lepsi gracze co ujemnie wpÅ‚ywa na zyskowność gier.

Przyjęło się, że każdy wynik lepszy niż 0bb/100 jest dobry, 2-4bb/100 osiągają zawodowi gracze, wyższy win-rate osiągają w dłuższym terminie tylko nieliczni gracze.

Strategia

Istnieje wiele szkóÅ‚ jeÅ›li chodzi o teoriÄ™ pokera i strategiÄ™ gier pieniężnych. Podstawowym kryterium podziaÅ‚u różnych strategii jest ilość pieniÄ™dzy z którymi gracz doÅ‚Ä…cza do stolika, co ma bardzo duży wpÅ‚yw na podejmowane podczas gry decyzje. Strategie dla cash games podzielić można na big-stack strategy (gra z peÅ‚nym stackiem, maksymalnym wpisowym) oraz short-stack strategy (gra z niepeÅ‚nym stackiem, poÅ‚owa lub mniej wpisowego).

Tagi: poker online gry pieniężne gry stolikowe cashówki zarabianie prawdziwe pieniądze

Najlepsze serwisy pokerowe