Online Poker Academy

7 Card Stud to jedna z najstarszych oraz jedna z popularniejszych odmian pokera. Seven Card Stud znacznie różni siÄ™ od innych odmian pokera i jest nieco bardziej skomplikowany w grze.

7 Card Stud Poker

Poker online - jak zacząć
Graj w pokera Poker za darmo Poker na pieniądze

7 Card Stud to jedna z najstarszych oraz jedna z popularniejszych odmian pokera. Pomimo, że pojÄ™cia, ukÅ‚ady kart i ogólne reguÅ‚y sÄ… podobne, to 7 Card Stud znacznie różni siÄ™ od innych odmian pokera i jest nieco bardziej skomplikowany w grze.

Podobnie jak w pozostaÅ‚ych odmianach pokera celem gry jest wygrywanie żetonów należących do pozostaÅ‚ych graczy poprzez skompletowanie najsilniejszego ukÅ‚adu kart lub zmuszenie pozostaÅ‚ych graczy do spasowania i pozostanie jedynym graczem w rozdaniu. W odróżnieniu od Texas Holdem i Omahy w 7 Card Stud nie wystÄ™pujÄ… karty wspólne, każdy z graczy dostaje swoje wÅ‚asne karty, z których musi utworzyć najmocniejszy ukÅ‚ad pokerowy.

Przed rozpoczÄ™ciem rozdania każdy z graczy musi wnieść zakÅ‚ad wejÅ›ciowy "ante". Każdy z graczy otrzymuje po dwie karty zakryte i jednÄ… odkrytÄ… (3rd street). Gracz z najniższÄ… kartÄ… musi wnieść obowiÄ…zkowy zakÅ‚ad "bring in". Pozostali gracze oceniajÄ… otrzymane karty i decydujÄ… siÄ™ na grÄ™ wpÅ‚acajÄ…c do puli wartość najwyższego wniesionego zakÅ‚adu (call), podbić (raise) lub wycofujÄ… siÄ™ z gry (fold). Po zakoÅ„czonej licytacji gracze otrzymujÄ… kartÄ™ odkrytÄ… (4th street). TÄ… rundÄ™ licytacji rozpoczyna gracz z najwyższym ukÅ‚adem kart odsÅ‚oniÄ™tych. Po zakoÅ„czonej rundzie licytacji każdy z graczy otrzymuje kolejnÄ… kartÄ™ odkrytÄ… (5th street). Ponownie licytacjÄ™ zaczyna gracz, którego karty odkryte tworzÄ… najwyższy ukÅ‚ad pokerowy. NastÄ™pnie każdy gracz otrzymuje kolejnÄ… kartÄ™ odkrytÄ… (6th street). Ponownie licytacjÄ™ zaczyna gracz, którego karty odkryte majÄ… najwyższÄ… wartość pokerowÄ…. Po zakoÅ„czonej rundzie licytacji gracze otrzymujÄ… siódmÄ… i ostatniÄ… odkrytÄ… kartÄ™ (7th street). LicytacjÄ™ zaczyna gracz, którego karty odkryte tworzÄ… najwyższy ukÅ‚ad pokerowy. JeÅ›li po ostatniej licytacji w grze pozostaje conajmniej dwóch graczy nastÄ™puje showdown czyli odsÅ‚oniÄ™cie kart i wyÅ‚onienie zwyciÄ™zcy. Warunkiem wygranej jest posiadanie najlepszego piÄ™ciokartowego ukÅ‚adu.

7 Card Stud Hi / Lo

Inna wersja gry Seven Card Stud, znana również jako "Seven Card Stud High-Low" lub "7 Card Stud 8 or Better". 7 Card Stud Hi/Lo rozgrywany jest identycznie jak 7 Card Stud z tÄ… różnicÄ…, że podczas odsÅ‚oniÄ™cia kart i wyÅ‚onienia zwyciÄ™zcy pula jest dzielona miÄ™dzy najlepszy najwyższy (high) i najniższy (low) pokerowy ukÅ‚ad (ukÅ‚ad może zawierać najwyżej ósemkÄ™, aby miaÅ‚ prawo kwalifikować siÄ™ jako "low"). JeÅ›li nie ma niskiego ukÅ‚adu wtedy najwyższy ukÅ‚ad wygrywa 100% puli.

Tagi: poker zasady pokera

Najlepsze serwisy pokerowe